Strona tymczasowa na okres zagrożenia epidemiologicznego

Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Procedura postępowania w Stomatologii TMK na czas zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2

PRZECZYTAJ REGULAMIN

ul. Dowborczyków 30/34

90-019 Łódź

Poniedziałek–Piątek
10:00–15:00
+48 690 00 77 88

Drodzy pacjenci,

wielu lekarzy dentystów stoi w tych dniach wobec dylematu związanego z jednej strony z zagrożeniem zdrowia (w skrajnych przypadkach – życia), z drugiej z oczekiwaniami Pacjentów, a także z funkcjonowaniem własnego przedsiębiorstwa.


Przy braku jednoznacznych wskazówek uwzględniających specyfikę udzielanych świadczeń pozostawieni jesteśmy – jako środowisko stomatologiczne – sami z tak poważnym problemem. Decyzja o zawieszeniu przyjęć przy niewydaniu stosownych decyzji przez władze publiczne musi być z natury rzeczy decyzją autonomiczną lekarza – kierownika podmiotu leczniczego.


Nie czekając na stosowne rozporządzenia i wychodząc naprzeciw potrzebom, z pełną odpowiedzialnością za zdrowie Pacjentów, jak i personelu medycznego, którym kieruję, wprowadzam w podmiocie leczniczym Stomatologia TMK regulacje podane w nowym, tymczasowym regulaminie przyjmowania Pacjentów. Apelujemy do Państwa o przestrzeganie regulaminu i wszystkich zaleceń personelu medycznego.


Prosimy zgłaszać się do nas naprawdę tylko w sytuacjach krytycznych, np. silnego bólu, narastającego obrzęku. Proszę uwzględnić, że w warunkach ambulatoryjnych (naszego podmiotu leczniczego) nie zawsze będziemy mogli udzielić pomocy – o tym zdecyduje lekarz dyżurujący po zbadaniu Pacjenta. Proszę pamiętać, że personel medyczny jest najbardziej narażony na zakażenie.


Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w ostatnim czasie, zdarzyła się po raz pierwszy, oby ostatni. Zachowajmy spokój i odpowiedzialność za siebie i – na ile to możliwe – innych, przestrzegajmy procedur i zaleceń odpowiednich służb. Wierzę, że w relatywnie szybkim czasie zdołamy opanować sytuację związaną z obecnością wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju i w państwach ościennych.


Póki jednak to nie nastąpi i póki zdarzają się przypadki nieodpowiedzialnych zachowań ze strony niektórych Pacjentów, obowiązywać będzie tymczasowy regulamin, który ma na celu chronić zarówno Państwa, jak i nasz personel medyczny.

PRZECZYTAJ REGULAMIN

Regulamin przyjmowania Pacjentów

1. Zawieszone są przyjęcia planowe Pacjentów obejmujące wszystkie zabiegi związane z poprawieniem estetyki (czyszczenie zębów, wybielanie itp.). Będziemy ograniczać się do zabiegów niezbędnie koniecznych, ratujących życie lub zapobiegających ciężkiemu uszkodzeniu zdrowia.


2. W Stomatologii TMK wprowadzony jest dyżurowy system pracy, w czasie którego będą przyjmowani Pacjenci z bólem.


3. Placówka stomatologiczna zapewnia kontakt telefoniczny dla Pacjentów wymagających pilnej interwencji. Po wstępnej ocenie problemu (na podstawie rozmowy telefonicznej) lekarz decyduje o dalszym toku postępowania.


4. W przypadku, kiedy wizyta Pacjenta w gabinecie jest niezbędna, Pacjent umawiany jest w najbliższym możliwym terminie i powinien on dostosować się do wyznaczonego terminu.


5. Przyjęcie Pacjenta poprzedza złożenie oświadczenia dotyczącego:

• niewystępowania u Pacjenta zakażania wirusem SARS-CoV-2;

• nieprzebywania przez Pacjenta na kwarantannie w związku z możliwością wystąpienia infekcji;

• braku objawów, które mogą sugerować zarażenie Pacjenta wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczenie w przypadku dziecka czy osoby z niepełnosprawnościami składa opiekun prawny.


6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu Pacjenta lub wątpliwości co do rzetelności złożonego oświadczenia lub objawów i wywiadu budzącego podejrzenie nosicielstwa wirusa SARS-CoV-2 lekarz ma prawo odmówić przyjęcia Pacjenta i skierować go do innej placówki medycznej.


7. Pacjent jest zobowiązany do wykonywania wszystkich zaleceń personelu medycznego związanych z przestrzeganiem higieny.


8. Rozmowa z recepcją pozwoli na identyfikację Pacjenta oraz przeprowadzenie wstępnego wywiadu chorobowego. Po wejściu do kliniki Pacjent będzie kierowany bezpośrednio do gabinetu. Poruszanie się po klinice będzie tak zorganizowanie, aby wykluczyć ryzyko spotkania się osób tam przebywających.


9. Nie będzie funkcjonowała poczekalnia – Pacjenci będą proszeni pojedynczo, bezpośrednio do gabinetu lekarskiego (oczekiwanie odbywało się będzie na zewnątrz – proszę uwzględnić ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych).


10. Konieczne zabiegi stomatologiczne będą przeprowadzane z maksymalną starannością w zakresie ochrony przed ewentualnym zakażeniem. Obejmują one stosowanie środków ochrony osobistej, płukanie jamy ustnej ciepłym roztworem płynu antyseptycznego z zawartością chlorheksydyny, użycie koferdamu (jeśli zabieg wiąże się z powstaniem aerozolu wody i śliny), dezynfekcję sprzętu – włącznie z dezynfekcją powierzchniową klamek, siedzeń itp.


11. Przyjmowanie w trybie nadzwyczajnym będzie prowadzone do odwołania, w zależności od rozwoju kryzysowej sytuacji epidemiologicznej lub – zależnie od możliwości materiałowych – do wyczerpania zapasów środków do ochrony Pacjenta i personelu (maseczki, środki do dezynfekcji, materiały jednorazowego użytku itp.).


12. Funkcjonowanie naszej kliniki w trybie nadzwyczajnym ma na celu wsparcie naszych stałych Pacjentów (do 70 000 osób od 1988 r.). Niemniej, jeżeli Pacjent odwiedzi nas po raz pierwszy, również jemu udzielimy pomocy – zgodnie z ustaleniami tymczasowego regulaminu.