. Kompleksowa profilaktyka stomatologiczna w klinice TMK w Łodzi