. Stomatologiczna diagnostyka RTG w centrum TMK w Łodzi