. Tomografia CBCT w klinice stomatologicznej TMK w Łodzi