Augmentacja kości – co to za zabieg i kiedy jest konieczny?

Jednym z warunków powodzenia leczenia implantologicznego jest odpowiednia jakość tkanki kostnej w miejscu, w którym ma znaleźć się implant. Niestety, u niektórych pacjentów – zwłaszcza tych, u których do utraty zęba doszło jakiś czas temu – występują zaniki kostne. Nie oznacza to, że leczenie implantologiczne jest niemożliwe – wymagać może jednak wykonanej wcześniej augmentacji kości.

Nie od dziś wiadomo, że implanty są obecnie najdoskonalszą metodą uzupełniania braków w naturalnym uzębieniu pacjenta. Są bardzo trwałe, bezpieczne dla organizmu, zapewniają świetne efekty funkcjonalne i estetyczne. Leczenie implantologiczne jest jednak wieloetapowym, dość złożonym procesem, a jego skuteczność zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest odpowiednia jakość tkanki kostnej w miejscu, w którym ma znaleźć się implant.

Niestety, bez względu na to, czy brak zęba jest spowodowany np. jego wybiciem czy też zaawansowaną próchnicą i wykonaną przez stomatologa ekstrakcją, w miejscu tym stopniowo dochodzi do zaniku tkanki kostnej. Planujący leczenie implantologiczne dentysta musi w pierwszej kolejności ocenić stan kości, na co pozwalają m.in. badania radiologiczne oraz tomografia komputerowa. Dzięki rozwojowi nowoczesnych metod, leczenie z użyciem implantów jest możliwe nawet u pacjentów, u których do utraty zęba doszło dość dawno i występuje związane z tym pogorszenie jakości tkanki kostnej. Pozwalającym na to zabiegiem jest augmentacja kości.

Augmentacja kości – co to za zabieg?

Augmentacja kości – zwana również sterowaną regeneracją kości, a potocznie – nadbudową kości – to zabieg polegający na wypełnieniu ubytków w kości szczęki/żuchwy pacjenta, którego celem jest poprawa jakości tkanki kostnej. Zabieg może być przeprowadzony przy użyciu różnego rodzaju tzw. biomateriałów.

  • Kość autogenna – w tym przypadku augmentacja kości wykonywana jest przy użyciu kości pobranej bezpośrednio od pacjenta, zazwyczaj z obszaru żuchwy.
  • Kość homogenna – jest to materiał pochodzący od obcych dawców, przechowywany w tzw. bankach kości.
  • Ksenograft – jest to odpowiednio przygotowana i przetworzona kość pochodzenia zwierzęcego.
  • Materiały alloplastyczne – są to syntetyczne materiały kościozastępcze, pochodzące ze źródeł organicznych lub nieorganicznych.

Każdy z wymienionych biomateriałów ma swoje indywidualne właściwości. Przyjmuje się, że najskuteczniejsza jest augmentacja kości z użyciem własnych tkanek pacjenta, ale tak naprawdę dobre efekty można uzyskać przy zastosowaniu wszystkich powyższych metod.

Augmentacja kości – wskazania

Jak już wspomniano, augmentacja kości jest wykonywana najczęściej jako zabieg poprzedzający leczenie implantologiczne – w sytuacji, gdy ilość i jakość kości pacjenta jest niewystarczająca, by móc w nią skutecznie wszczepić implant. Oprócz tego, augmentacja kości stosowana jest u pacjentów:

  • z zaawansowanymi chorobami przyzębia, w przebiegu których doszło do zniszczenia i utraty tkanek kostnych,
  • po ekstrakcjach zębów, w przypadku, gdy podczas gojenia zębodołu dochodzi do zaników kostnych,
  • z zaawansowanymi zmianami okołowierzchołkowymi.

Warto pamiętać, że augmentacja kości pozwala nie tylko na skuteczne wszczepienie implantu, ale także chroni przed negatywnymi konsekwencjami zaniku tkanki kostnej. Zalicza się do nich m.in. trwałe zmiany w budowie szczęki i żuchwy powodujące dysfunkcje narządu życia, wady zgryzu oraz zmiany rysów twarzy (np. niekorzystne zmiany w estetyce twarzy).

Augmentacja kości – jak przebiega?

Augmentacja kości jest zabiegiem składającym się z kilku etapów. Na początku konieczna jest oczywiście odpowiednia diagnostyka obrazowa, która pozwala lekarzowi ocenić stan tkanki kostnej pacjenta i zdecydować, czy odbudowa może odbyć się z użyciem przeszczepu autogennego, czy też konieczne będzie sięgnięcie po inne materiały.

Sama procedura jest wykonywana w znieczuleniu, dzięki czemu dolegliwości bólowe i dyskomfort pacjenta zostają zredukowane do minimum. Jeśli wykonywana jest augmentacja kości z użyciem tkanek własnych, dentysta pobiera autoprzeszczep, jeśli nie – korzysta z innych biomateriałów. Po odpreparowaniu płata błony śluzowej i tkanki okostnej w odpowiednie miejsce zostaje wprowadzony materiał kostny lub kościozastępczy, który następnie zostaje pokryty specjalną błoną (membraną) mającą chronić przed niepożądanym wrastaniem tkanek miękkich oraz odpreparowanym wcześniej płatem tkanek pacjenta. Całość zostaje oczywiście odpowiednio zaopatrzona, a zabieg odbywa się w pełni higienicznych warunkach z zachowaniem wszystkich zasad aseptyki.

Wszczepiony materiał, w zależności od obszaru, ulega przebudowie przez około 4-6 miesięcy. W tym czasie oczywiście trzeba przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza, w tym stosować zalecone leki, pamiętać o dokładnej higienie jamy ustnej oraz stawiać się na wizytach kontrolnych. Po upływie zalecanego czasu i kolejnych badaniach – jeśli rezultaty augmentacji kości są zadowalające – można przejść do leczenia implantologicznego.

Potrzebujesz kompleksowego leczenia implantologicznego? Zlecono Ci zgłoszenie się na zabieg augmentacji kości? Nie zwlekaj i umów się na wizytę do jednej z klinik TMK Stomatologia – w Łodzi lub Radomsku!

Zapewniamy opiekę doświadczonych stomatologów – zadzwoń, napisz do nas za pomocą formularza lub na stronie kontaktowej. Zapraszamy!