Cennik

Konsultacja lekarska
w tym badanie Pacjenta 80-120 zł

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego badania Pacjenta. Obejmuje ono szczegółowy wywiad chorobowy oraz badanie przedmiotowe (określane także mianem fizykalnego). Prawidłowo wykonane badanie umożliwia postawienie trafnej diagnozy oraz – w oparciu o nią – zaplanowanie odpowiedniego i skutecznego leczenia.
W przypadku braku aktualnego zdjęcia rentgenowskiego należy wykonać u Pacjenta badanie tomograficzne trójwymiarowe. Na jego podstawie – w ramach konsultacji specjalistycznejstomatolog określa główne potrzeby zdrowotne Pacjenta, a także planuje przebieg terapii.

Radiologia
Rentgen pojedynczego zęba 32–40 zł

Niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego badania jest obrazowanie RTG. Im więcej szczegółów lekarz jest w stanie zobaczyć dzięki temu badaniu, tym większe ma szanse na wykrycie ewentualnych stanów patologicznych (takich jak m.in. torbiele, zapalenia czy nowotwory), które stanowiąc zagrożenie dla zdrowia Pacjenta, niejednokrotnie nie wywołują alarmujących objawów i dolegliwości.
Stomatologii TMK badaniem z wyboru jest tomografia 3D z użyciem tomografu wiązki stożkowej (CBCT). Tomografia trójwymiarowa pozwala uzyskać najbardziej precyzyjne obrazowanie, a badany obszar obejmuje wiele ważnych struktur twarzowej części czaszki, w tym szczękę i żuchwę, stawy skroniowo-żuchwowe i zatoki szczękowe.

Badanie pantomograficzne 120 zł
Badanie cefalometryczne 120 zł
Tomografia 3D 190–320 zł
Znieczulenie
Znieczulenie miejscowe 40–130 zł

Gdy jest to wskazane, zabiegi wykonywane w Stomatologii TMK są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym. W tym celu stosowane są strzykawki zwane karpulami oraz igły o małej średnicy, które ograniczają dyskomfort Pacjenta. W naszej klinice dostępne jest również znieczulenie z użyciem urządzeń sterowanych komputerowo.
Stosując odpowiednie procedury (m.in. masowanie miejsca wkłucia oraz odpowiednio długi czas wprowadzania analgetyku, pozwalający uniknąć efektu „rozpierania” tkanek) zapewniamy bezbolesność zabiegu oraz komfort Pacjenta zarówno podczas znieczulania, jak i całego leczenia.

Implanty
Wprowadzenie implantu 1800–4200 zł

W Stomatologii TMK stosujemy sześć renomowanych systemów implantologicznych, z których każdy jest obecny na rynku od 20–40 lat, a ich skuteczność potwierdza zarówno praktyka kliniczna, jak i liczne badania naukowe. Wybór systemu uzależniony jest od warunków anatomicznych w jamie ustnej Pacjenta i w każdym przypadku dobierany indywidualnie przez lekarza.
Zastosowanie implantów, które należą do największych osiągnięć współczesnej stomatologii, pozwala na uzupełnienie pojedynczego braku zębowego, jak i odbudowę implantoprotetyczną przy pełnym bezzębiu.
Nie ma konieczności użycia takiej liczby implantów, która odpowiadałaby liczbie braków zębowych. Aby odbudować bezzębną szczęką lub żuchwę wystarczą zwykle 4 implanty, na których wsparta jest proteza typu overdenture. W Stomatologii TMK zabieg tego rodzaju jesteśmy w stanie przeprowadzić w ciągu zaledwie jednego dnia.

Korona na implancie 2050–3600 zł
Proteza overdenture na 4 implantach 5500–7400 zł
Protetyka
Proteza całkowita akrylowa 1170 zł

Leczenie protetyczne umożliwia uzupełnienie braków zębowych w różnorodnych, niejednokrotnie bardzo trudnych sytuacjach klinicznych.
W Stomatologii TMK wykonujemy zarówno uzupełnienia ruchome (wyjmowane): akrylowe, szkieletowe czy elastyczne, które stosuje się w przypadku bezzębia, jak również protezy stałe: korony i mosty, wsparte na zębach własnych Pacjenta.
Wszystkie materiały stosowane w naszej klinice, z których wykonane są uzupełnienia protetyczne, są atestowane i nie wywołują reakcji alergicznych. Dobór materiału przez stomatologa jest zawsze uzależniony od warunków protetycznych w jamie ustnej, przy czym nie zawsze materiał droższy lub uważany przez Pacjenta za bardziej odpowiedni będzie w danej sytuacji klinicznej najskuteczniejszy.

Proteza elastyczna 1750 zł
Proteza szkieletowa 1750 zł
Korona porcelanowa na metalu 950–1250 zł
Korona pełnoceramiczna 1900–2900 zł
Rekonstrukcje zgryzu – estetyka i funkcja
Analiza okluzji wg DAWSONA 850–1950 zł

W leczeniu naszych pacjentów równie dużą wagę przykładamy do estetyki, jak i prawidłowego działania (funkcji) układu stomatognatycznego.
Aby zapewnić poprawność funkcji po planowanej odbudowie zniszczonych zębów, przeprowadzamy analizę okluzji (relacji zębów szczęki i żuchwy), oceniamy stabilność stawów skroniowo-żuchwowych oraz działanie mięśni.
Uwzględniając warunki okluzyjne w jamie ustnej Pacjenta, lekarz stomatolog planuje rekonstrukcję układu żucia, odbudowę zębów, uzupełnienie braków zębowych z zastosowaniem np. mostów, koron czy licówek bądź odbudowę zębów z użyciem materiałów kompozytowych.

Licówki porcelanowa 1650–2550 zł
Chirurgia stomatologiczna
Atraumatyczne usunięcie zęba 170–250 zł

Aby ograniczyć urazowość procedur wykonywanych w Stomatologii TMK, wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym, a także z poszanowaniem okolicznych tkanek. Dotyczy to m.in. usuwania zębów, które są poddane ekstrakcji w sposób atraumatyczny, bez uszkadzania struktury kostnej i dziąsła. Nie pozostaje to bez wpływu na późniejszą odbudowę brakującego zęba z zastosowaniem implantu stomatologicznego.
W naszej klinice podczas zabiegu usunięcia zęba przeprowadzamy zabiegi regeneracyjne z użyciem materiałów autogennych (preparat PRF z krwi Pacjenta i materiał kostny). Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) wspiera regenerację utraconych tkanek i skraca jej czas, a także ułatwia gojenie ran.

Usunięcie zęba mądrości 390–620 zł
Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich 1000–3200 zł
Augmentacja kości z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej PRF 450–750 zł
Procedura chirurgiczna z wykorzystaniem lasera Erb-Yag 80–250 zł
Zabiegi chirurgiczne rozległe, złożone, ekstrakcje mnogie, przeszczepy indywidualna wycena
Resekcja wierzchołka korzenia zęba 850–1150 zł
Ortodoncja
Leczenie systemem Invisalign od 8500 zł

Leczenie ortodontyczne w Stomatologii TMK wykonujemy w większości przypadków (około 90%) z użyciem systemu Invisalign. W oparciu o sztuczną inteligencję system ten pozwala na indywidualne zaprojektowanie leczenia u każdego Pacjenta. Motywacją dla Pacjenta jest możliwość zobaczenia – dzięki wizualizacji komputerowej – ostatecznego efektu terapii jeszcze przed jej rozpoczęciem. Atutem systemu jest także znacznie krótszy czas terapii w porównaniu z klasycznym leczeniem (zwykle około 6 miesięcy), estetyka (nakładki są transparentne i dzięki temu niemal niewidoczne) oraz koszt – zbliżony do ceny tradycyjnego leczenia ortodontycznego. Ogromnym atutem – szczególnie docenianym przez Pacjentów – jest także brak dolegliwości bólowych.
W nielicznych przypadkach, gdy nie ma innej możliwości, w naszej klinice przeprowadzamy leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów stałych. Jest ono jednak obarczone wieloma niedogodnościami (długi czas użytkowania aparatu, dolegliwości bólowe) i nie jest zawsze wolne od powikłań (możliwe zaniki kości i występowanie próchnicy wtórnej).

Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie ubytku w zębie 160–390 zł

Stomatologia zachowawcza polega na odtwarzaniu brakujących tkanek zęba bezpośrednio w ustach Pacjenta. Zabieg taki jest przeprowadzany poprzez zakładanie wypełnień (popularnie zwanych plombami) bezpośrednio w jamie ustnej Pacjenta. Wymaga to uprzedniego usunięcia tkanek zniszczonych przez próchnicę i odpowiedniego opracowania zęba przed wprowadzeniem materiału odtwarzającego utracone tkanki zęba.
W celu odbudowy brakujących tkanek w naszej klinice stosujemy również specjalne nakładki (z ang. inlay, onlay, overlay). Są one wykonywane przez technika dentystycznego lub przygotowywane z użyciem oprogramowania cyfrowego CAD/CAM i następnie cementowane przez lekarza w ustach Pacjenta.
Do wykonania uzupełnień obu rodzajów w Stomatologii TMK używamy wyłącznie wysokiej jakości atestowanych materiałów.

Bezpośrednia odbudowa zęba 200–780 zł
Pośrednia rekonstrukcja zęba typu inlay, onlay, overlay 900–1500 zł
Profilaktyka chorób przyzębia i próchnicy
Kompleksowa higiena jamy ustnej z instruktażem higieny jamy ustnej 150–250 zł

W Stomatologii TMK kładziemy duży nacisk na wykonywanie zabiegów higienizacyjnych, które wykazują wysoką skuteczność w przeciwdziałaniu chorobom przyzębia i próchnicy. Są to przede wszystkim skaling (usuwanie kamienia nazębnego) oraz piaskowanie (polerowanie zębów).
Proponujemy także zabiegi higienizacyjne okolicy poddziąsłowej polegające na oczyszczaniu kieszonek dziąsłowych (przestrzeń pomiędzy zębem a dziąsłem), które mają głębokość od 3 do 5 mm, a w przypadku stanu zapalnego tkanek okołozębowych nawet 7–10 mm głębokości. W tym celu w naszej klinice używamy systemu Cavitron. Zabieg z jego zastosowaniem jest całkowicie bezpieczny dla zębów i dziąseł, a przy tym w pełni bezbolesny dla Pacjenta.

Zabieg periodentologiczny (procedura higienizacji z kiretażem wewnętrznym) z wykorzystaniem urządzenia Cavitron 380–520 zł
Pedodoncja – stomatologia dziecięca
Wypełnienie w zębie mlecznym 100–120 zł

Wizyta najmłodszego pacjenta, który nie jest świadomy konieczności poddania się leczeniu, może być niemałym wyzwaniem dla lekarza stomatologa. Aby zminimalizować ewentualne obawy malucha, w Stomatologii TMK zapraszamy go wraz z rodzicami na tzw. wizyty adaptacyjne. W ich trakcie dziecko poznaje nowe otoczenie, stomatologa, asystę, może usiąść w fotelu i wziąć do ręki (bezpieczne dla niego) instrumenty. Pozwala to zredukować obawy malucha, gdy przyjdzie do gabinetu już jako pacjent, a nie tylko gość.
W Stomatologii TMK oferujemy ponadto zabiegi przeznaczone dla dzieci, w tym lakowanie zębów. Pozwala ono chronić przed próchnicą te fragmenty zębów, które są najbardziej narażone na rozwój tej choroby.

Usunięcie zęba mlecznego 85–120 zł
Lakowanie zębów stałych 80–120 zł
Oczyszczanie zębów i fluoryzacja 75–95 zł
Endodoncja (leczenie kanałowe)
Leczenie kanałowe zęba (wraz ze zdjęciami RTG kontrolnymi) 550–1350 zł

Leczenie endodontyczne, czyli kanałowe, jest przeprowadzane w sytuacji, gdy nastąpiło nieodwracalne zapalenie miazgi zęba spowodowane przez próchnicę, ale także uraz lub przeciążenie zęba w wyniku wady zgryzu bądź choroby okluzyjnej.
W jego trakcie lekarz, po zastosowaniu znieczulenia oraz usunięciu zapalnych tkanek z kanałów zębowych, wypełnia je szczelnie i precyzyjnie odpowiednim materiałem.
Niezbędnym wsparciem pracy endodonty jest mikroskop zabiegowy, dzięki któremu lekarz nie pomija niewidocznych gołym okiem struktur, a tym samym może przeprowadzić skuteczne leczenie. Zabieg wykonywany jest z użyciem koferdamu – gumy, która izoluje poddawany leczeniu ząb od środowiska jamy ustnej. Zapewnia to Pacjentowi bezpieczeństwo i komfort, ponieważ leki stosowane do oczyszczania kanałów oraz środki antybakteryjne nie wydostają się poza pole zabiegowe.

Powtórne leczenie kanałowe (reendo) dopłata 320 zł

Świadczymy także usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.