Cennik

Konsultacja lekarska
w tym badanie Pacjenta80-170 zł

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego badania Pacjenta. Obejmuje ono szczegółowy wywiad chorobowy oraz badanie przedmiotowe (określane także mianem fizykalnego). Prawidłowo wykonane badanie umożliwia postawienie trafnej diagnozy oraz – w oparciu o nią – zaplanowanie odpowiedniego i skutecznego leczenia.
W przypadku braku aktualnego zdjęcia rentgenowskiego należy wykonać u Pacjenta badanie tomograficzne trójwymiarowe. Na jego podstawie – w ramach konsultacji specjalistycznejstomatolog określa główne potrzeby zdrowotne Pacjenta, a także planuje przebieg terapii.

Radiologia
Rentgen pojedynczego zęba40 zł

Niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego badania jest obrazowanie RTG. Im więcej szczegółów lekarz jest w stanie zobaczyć dzięki temu badaniu, tym większe ma szanse na wykrycie ewentualnych stanów patologicznych (takich jak m.in. torbiele, zapalenia czy nowotwory), które stanowiąc zagrożenie dla zdrowia Pacjenta, niejednokrotnie nie wywołują alarmujących objawów i dolegliwości.
Stomatologii TMK badaniem z wyboru jest tomografia 3D z użyciem tomografu wiązki stożkowej (CBCT). Tomografia trójwymiarowa pozwala uzyskać najbardziej precyzyjne obrazowanie, a badany obszar obejmuje wiele ważnych struktur twarzowej części czaszki, w tym szczękę i żuchwę, stawy skroniowo-żuchwowe i zatoki szczękowe.

Badanie pantomograficzne150 zł
Badanie cefalometryczne150 zł
Tomografia 3D340 zł
Znieczulenie
Znieczulenie miejscowe40–80 zł

Gdy jest to wskazane, zabiegi wykonywane w Stomatologii TMK są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym. W tym celu stosowane są strzykawki zwane karpulami oraz igły o małej średnicy, które ograniczają dyskomfort Pacjenta. W naszej klinice dostępne jest również znieczulenie z użyciem urządzeń sterowanych komputerowo.
Stosując odpowiednie procedury (m.in. masowanie miejsca wkłucia oraz odpowiednio długi czas wprowadzania analgetyku, pozwalający uniknąć efektu „rozpierania” tkanek) zapewniamy bezbolesność zabiegu oraz komfort Pacjenta zarówno podczas znieczulania, jak i całego leczenia.

Protetyka
Proteza całkowita akrylowa2100 zł

Leczenie protetyczne umożliwia uzupełnienie braków zębowych w różnorodnych, niejednokrotnie bardzo trudnych sytuacjach klinicznych.
W Stomatologii TMK wykonujemy zarówno uzupełnienia ruchome (wyjmowane): akrylowe, szkieletowe czy elastyczne, które stosuje się w przypadku bezzębia, jak również protezy stałe: korony i mosty, wsparte na zębach własnych Pacjenta.
Wszystkie materiały stosowane w naszej klinice, z których wykonane są uzupełnienia protetyczne, są atestowane i nie wywołują reakcji alergicznych. Dobór materiału przez stomatologa jest zawsze uzależniony od warunków protetycznych w jamie ustnej, przy czym nie zawsze materiał droższy lub uważany przez Pacjenta za bardziej odpowiedni będzie w danej sytuacji klinicznej najskuteczniejszy.

Proteza elastyczna2450 zł
Proteza szkieletowa2350 zł
Korona porcelanowa na metalu1900 i < zł
Korona pełnoceramiczna2000 i < zł
Rekonstrukcje zgryzu – estetyka i funkcja
Chirurgia stomatologiczna
Analiza okluzji wg DAWSONA1950 zł

W leczeniu naszych pacjentów równie dużą wagę przykładamy do estetyki, jak i prawidłowego działania (funkcji) układu stomatognatycznego.
Aby zapewnić poprawność funkcji po planowanej odbudowie zniszczonych zębów, przeprowadzamy analizę okluzji (relacji zębów szczęki i żuchwy), oceniamy stabilność stawów skroniowo-żuchwowych oraz działanie mięśni.
Uwzględniając warunki okluzyjne w jamie ustnej Pacjenta, lekarz stomatolog planuje rekonstrukcję układu żucia, odbudowę zębów, uzupełnienie braków zębowych z zastosowaniem np. mostów, koron czy licówek bądź odbudowę zębów z użyciem materiałów kompozytowych.

Licówki porcelanowa2000 i < zł
Atraumatyczne usunięcie zęba220–390 zł
Usunięcie zęba mądrości450–830 zł
Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich1000–3800 zł

Aby ograniczyć urazowość procedur wykonywanych w Stomatologii TMK, wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej przeprowadzamyw znieczuleniu miejscowym, a także z poszanowaniem okolicznych tkanek. Dotyczy to m.in. usuwania zębów, które są poddane ekstrakcji w sposób atraumatyczny, bez uszkadzania struktury kostnej i dziąsła. Nie pozostaje to bez wpływu na późniejszą odbudowę brakującego zęba z zastosowaniem implantu stomatologicznego.
W naszej klinice podczas zabiegu usunięcia zęba przeprowadzamy zabiegi regeneracyjne z użyciem materiałów autogennych (preparat PRF z krwi Pacjenta i materiał kostny). Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) wspiera regenerację utraconych tkanek i skraca jej czas, a także ułatwia gojenie ran.

Augmentacja kości z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej PRF450–950 zł
Procedura chirurgiczna z wykorzystaniem lasera Erb-Yag80–250 zł
Zabiegi chirurgiczne rozległe, złożone, ekstrakcje mnogie, przeszczepyindywidualna wycena
Resekcja wierzchołka korzenia zęba950–1300 zł
Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie ubytku w zębie210–450 zł

Stomatologia zachowawcza polega na odtwarzaniu brakujących tkanek zęba bezpośrednio w ustach Pacjenta. Zabieg taki jest przeprowadzany poprzez zakładanie wypełnień (popularnie zwanych plombami) bezpośrednio w jamie ustnej Pacjenta. Wymaga to uprzedniego usunięcia tkanek zniszczonych przez próchnicę i odpowiedniego opracowania zęba przed wprowadzeniem materiału odtwarzającego utracone tkanki zęba.
W celu odbudowy brakujących tkanek w naszej klinice stosujemy również specjalne nakładki (z ang. inlay, onlay, overlay). Są one wykonywane przez technika dentystycznego lub przygotowywane z użyciem oprogramowania cyfrowego CAD/CAM i następnie cementowane przez lekarza w ustach Pacjenta.
Do wykonania uzupełnień obu rodzajów w Stomatologii TMK używamy wyłącznie wysokiej jakości atestowanych materiałów.

Bezpośrednia odbudowa zęba200–780 zł
Pośrednia rekonstrukcja zęba typu inlay, onlay, overlay1100–1400 zł
Profilaktyka chorób przyzębia i próchnicy
Kompleksowa higiena jamy ustnej z instruktażem higieny jamy ustnej220–350 zł

W Stomatologii TMK kładziemy duży nacisk na wykonywanie zabiegów higienizacyjnych, które wykazują wysoką skuteczność w przeciwdziałaniu chorobom przyzębia i próchnicy. Są to przede wszystkim skaling (usuwanie kamienia nazębnego) oraz piaskowanie (polerowanie zębów).
Proponujemy także zabiegi higienizacyjne okolicy poddziąsłowej polegające na oczyszczaniu kieszonek dziąsłowych (przestrzeń pomiędzy zębem a dziąsłem), które mają głębokość od 3 do 5 mm, a w przypadku stanu zapalnego tkanek okołozębowych nawet 7–10 mm głębokości. W tym celu w naszej klinice używamy systemu Cavitron. Zabieg z jego zastosowaniem jest całkowicie bezpieczny dla zębów i dziąseł, a przy tym w pełni bezbolesny dla Pacjenta.

Zabieg periodentologiczny (procedura higienizacji z kiretażem wewnętrznym) z wykorzystaniem urządzenia Cavitron430–600 zł
Pedodoncja – stomatologia dziecięca
Wypełnienie w zębie mlecznym130–180 zł

Wizyta najmłodszego pacjenta, który nie jest świadomy konieczności poddania się leczeniu, może być niemałym wyzwaniem dla lekarza stomatologa. Aby zminimalizować ewentualne obawy malucha, w Stomatologii TMK zapraszamy go wraz z rodzicami na tzw. wizyty adaptacyjne. W ich trakcie dziecko poznaje nowe otoczenie, stomatologa, asystę, może usiąść w fotelu i wziąć do ręki (bezpieczne dla niego) instrumenty. Pozwala to zredukować obawy malucha, gdy przyjdzie do gabinetu już jako pacjent, a nie tylko gość.
W Stomatologii TMK oferujemy ponadto zabiegi przeznaczone dla dzieci, w tym lakowanie zębów. Pozwala ono chronić przed próchnicą te fragmenty zębów, które są najbardziej narażone na rozwój tej choroby.

Usunięcie zęba mlecznego120–190 zł
Lakowanie zębów stałych130–180 zł
Oczyszczanie zębów i fluoryzacja90–150 zł
Endodoncja (leczenie kanałowe)
Leczenie kanałowe zęba (wraz ze zdjęciami RTG kontrolnymi)680–1680 zł

Leczenie endodontyczne, czyli kanałowe, jest przeprowadzane w sytuacji, gdy nastąpiło nieodwracalne zapalenie miazgi zęba spowodowane przez próchnicę, ale także uraz lub przeciążenie zęba w wyniku wady zgryzu bądź choroby okluzyjnej.
W jego trakcie lekarz, po zastosowaniu znieczulenia oraz usunięciu zapalnych tkanek z kanałów zębowych, wypełnia je szczelnie i precyzyjnie odpowiednim materiałem.
Niezbędnym wsparciem pracy endodonty jest mikroskop zabiegowy, dzięki któremu lekarz nie pomija niewidocznych gołym okiem struktur, a tym samym może przeprowadzić skuteczne leczenie. Zabieg wykonywany jest z użyciem koferdamu – gumy, która izoluje poddawany leczeniu ząb od środowiska jamy ustnej. Zapewnia to Pacjentowi bezpieczeństwo i komfort, ponieważ leki stosowane do oczyszczania kanałów oraz środki antybakteryjne nie wydostają się poza pole zabiegowe.

Powtórne leczenie kanałowe (reendo)dopłata 450 zł

Świadczymy także usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.