Chirurgia stomatologiczna

W leczeniu naszych pacjentów równie dużą wagę przykładamy do estetyki, jak i prawidłowego działania (funkcji) układu stomatognatycznego.
Aby zapewnić poprawność funkcji po planowanej odbudowie zniszczonych zębów, przeprowadzamy analizę okluzji (relacji zębów szczęki i żuchwy), oceniamy stabilność stawów skroniowo-żuchwowych oraz działanie mięśni.
Uwzględniając warunki okluzyjne w jamie ustnej Pacjenta, lekarz stomatolog planuje rekonstrukcję układu żucia, odbudowę zębów, uzupełnienie braków zębowych z zastosowaniem np. mostów, koron czy licówek bądź odbudowę zębów z użyciem materiałów kompozytowych.

Aby ograniczyć urazowość procedur wykonywanych w Stomatologii TMK, wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej przeprowadzamyw znieczuleniu miejscowym, a także z poszanowaniem okolicznych tkanek. Dotyczy to m.in. usuwania zębów, które są poddane ekstrakcji w sposób atraumatyczny, bez uszkadzania struktury kostnej i dziąsła. Nie pozostaje to bez wpływu na późniejszą odbudowę brakującego zęba z zastosowaniem implantu stomatologicznego.
W naszej klinice podczas zabiegu usunięcia zęba przeprowadzamy zabiegi regeneracyjne z użyciem materiałów autogennych (preparat PRF z krwi Pacjenta i materiał kostny). Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) wspiera regenerację utraconych tkanek i skraca jej czas, a także ułatwia gojenie ran.

Analiza okluzji wg Dawsona
850 – 1950 zł
Licówka porcelanowa
2400 – 2950 zł
Atraumatyczne usunięcie zęba
250 – 450 zł
Usunięcie zęba mądrości
510 – 970 zł
Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich
750 – 1550 zł
Augmentacja kości z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej PRF
450 – 750 zł
Procedura chirurgiczna z wykorzystaniem lasera Erb-Yag
120 – 580 zł
Zabiegi chirurgiczne rozległe, złożone, ekstrakcje mnogie, przeszczepy
indywidualna wycena
Resekcja wierzchołka korzenia zęba
950 – 1300 zł